Documents

  • Condicions Generals (PDF)

Inscriu la teva empresa i les teves ofertes de feina

L’assignació dels taulells es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció, en cas de superar l’aforament màxim per la limitació de l’espai es seleccionarà a les empreses amb més ofertes de feina, intentant donar cabuda a tothom.

Tota la jornada s’adaptarà a les mesures establertes en la normativa vigent de la Covid-19.

Dades realtives a la II Fira de l’Ocupació

  • 29 empreses

  • + 800 visitants

  • + 500 llocs de feina

  • 800 m2 de Fira

Maria Antònia, 18 anys:

“He tengut entrevistes a la Fira i he entregat el currículum a quatre ofertes distintes. Avui mateix ja m’han preseleccionat a una”

Victòria, 26 anys:

“És la forma més eficient de presentar un currículum. Aquí l’empresa ja te veu i pots xerrar directament amb un responsable”

Manel, 52 anys:

“Canviar de feina amb la meva edat és complicat i gràcies a la Fira de l’Ocupació ho he pogut fer”

Entitats Col·laboradores